Home » Ukončené diplomové práce

Ukončené diplomové práce

Vedené

 • Vladimír Chabaľ : Poloautomatická extrakcia komentárov z produktových katalógov, 2014
 • Martin Orendáč:Vyhľadávanie najbližších a nejlepších objektov nad paralelnými viacrozmernými indexmi, 2014
 • Veronika Miklášová: Paralelná editácia textových dokumentov, 2014
 • Július Malčovský: Komplexné používateľské preferencie, 2014
 • Peter Šinaľ Unifikácia produktov internetových obchodov, 2013
 • Peter Pillár: Efektívne indexovanie viacrozmerných dát s chýbajúcimi hodnotami, 2013
 • Martin Katuščák Využitie Grid-indexu pri operáciách s maticami, 2013
 • Martin Čup: Kolaboratívne filtrovanie, 2011, stránka
 • Juraj Bobák: Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní, 2011, stránka
 • Peter Záhorák: Distribuovaný UB-strom, 2011, stránka
 • Jana Neužilová Optimalizácia vyhľadávania najlepších k objektov v prostredí Hadoop, 2011, stránka
 • Milan Jacko: Hľadanie najlepších k objektov v signaturovaných R-stromoch, 2011, stránka
 • Lenka Fedorová: Mnohokriteriálne vytváranie prúdu zotriedených dát s podporou indexovania, 2010, stránka
 • Peter Kál: Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov, 2010, stránka

Vedené ako konzultant

 • Dalibor Jacko: Indexovanie a triedenie objektov pomocou R+stromov, 2008, pdfstránka, vedúci DP: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
 • Martin Šumák: Indexovanie a zotrieďovanie v metrických priestoroch, 2008, pdfstránka, vedúci DP: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
 • Jaroslav Šebeš: Využitie XML pri tvorbe internetových aplikácií, 2007, pdf, vedúci DP: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
 • Veronika Vaneková: Logické programovanie nad ohodnotenými RDF dátami, 2006, pdfstránka, vedúci DP: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
 • Slavomíra Krajčovičová: Virtuálna univerzita – Java Servlet Pages, 2006, pdf, vedúci DP: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.

Moja

 • Peter Gurský: Implementácia formálych štruktúr v databázovych systémoch, 2003, pdf, vedúci DP: RNDr. Peter Eliaš, PhD