Home » Vedené záverečné práce

Vedené záverečné práce

Ponúkané témy záverečných prác

Diplomové práce

  • Martin Gojdič: Analýza vzťahov súdnych rozhodnutí
  • Monika Rapavá: Analýza bezpečnostných hrozieb pomocou spravodajstva o kybernetických bezpečnostných hrozbách
  • ukončené diplomové práce

Bakalárske práce

  • Oleksandr Fetkovych: Odhaľovanie implicitných právnych pojmov zo súdnych rozhodnutí, prebieha od 2022
  • Stanislav Ivanov:Vyhľadávanie podobných súdnych rozhodnutí a ich kategorizácia, prebieha od 2022