Home » Vedené záverečné práce

Vedené záverečné práce

Ponúkané témy záverečných prác

Diplomové práce

Bakalárske práce

  • Oleksandr Fetkovych: Odhaľovanie implicitných právnych pojmov zo súdnych rozhodnutí, prebieha od 2022
  • Martin Gojdič: Automatizovaná extrakcia právnych predpisov a spisových značiek zo súdnych rozhodnutí, prebieha od 2022
  • Stanislav Ivanov:Vyhľadávanie podobných súdnych rozhodnutí a ich kategorizácia, prebieha od 2022