Home » Vedené záverečné práce

Vedené záverečné práce

Ponúkané témy záverečných prác

 • Bakalárske práce:
  • Ais – Žiadosť o ubytovanie
  • Ais – Návratka uchádzača
  • Odhaľovanie atribútov v slovenskom texte
  • Extrakcia dát z webových stránok

Diplomové práce

 • Dávid Varga: Webový scraper v rozšírení prehliadača s poloautomatickou anotáciou, prebieha od 2018, web
 • Patrik Sedlák: Škálovateľný proces získavania, extrakcie, deduplikácie a prezentácie webových dát, prebieha od 2017
 • Rudolf Pavel: Distribuované opakované získavanie objektov z internetových portálov, prebieha od 2017
 • ukončené diplomové práce

Bakalárske práce

 • Samuel Koprda: Postprocessing dát extrahovaných z webu, prebieha od 2019, web
 • Daniel Ondo: Bezbariérové komponenty pre Angular, prebieha od 2019