Výučba

Sk.Vyucba History

Hide minor edits - Show changes to output

14. 02. 2017 14.26 by 158.197.36.121 -
Changed line 2 from:
* 2015/2016
to:
* 2016/2017
Changed line 5 from:
*** [[Sk/SemantickyWeb2016 | Sémantický web]]
to:
*** [[Sk/SemantickyWeb2017 | Sémantický web]]
Changed lines 7-10 from:
*** [[Sk/KOPR2015 | Konkurentné programovanie]]
*** [[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]
*** [[Sk/DWA | DWA - Návrh webových aplikácií pomocou JavaScriptu]]

to:
*** [[Sk/KOPR2016 | Konkurentné programovanie]]
*** [[http://paz1c.ics.upjs.sk/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť - PAZ1c ]]
14. 02. 2017 14.23 by 158.197.36.121 -
Changed lines 4-5 from:
** [[https://siete.gursky.sk/ | Počítačová sieť Internet]]
** [[Sk/SemantickyWeb2016 | Sémantický web]]
to:
*** [[https://siete.gursky.sk/ | Počítačová sieť Internet]]
*** [[Sk/SemantickyWeb2016 | Sémantický web]]
Changed lines 7-9 from:
** [[Sk/KOPR2015 | Konkurentné programovanie]]
** [[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]
** [[Sk/DWA | DWA - Návrh webových aplikácií pomocou JavaScriptu]]
to:
*** [[Sk/KOPR2015 | Konkurentné programovanie]]
*** [[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]
*** [[Sk/DWA | DWA - Návrh webových aplikácií pomocou JavaScriptu]]
02. 09. 2016 14.42 by 158.197.31.124 -
Changed line 2 from:
* 2014/2015
to:
* 2015/2016
Changed lines 4-5 from:
*** [[http://siete.gursky.sk | Počítačová sieť Internet]] (ÚINF/PSIN/13)
*** [[Sk/SemantickyWeb2015
| Sémantický web]] (ÚINF/SWB/10)
to:
** [[https://siete.gursky.sk/ | Počítačová sieť Internet]]
** [[Sk/SemantickyWeb2016 | Sémantický web]]
Changed lines 7-14 from:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1a/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
(prednáška)
*** Operačné systémy (ÚINF
/OSY1/04)\\
(cvičenie)
*** [[Sk/KOPR2014
| Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
*** [[QOSY/QOSY2014 | Operačné systémy
]] (ÚINF/QOSY/11)\\
(rozširujúce štúdium)

to:
** [[Sk/KOPR2015 | Konkurentné programovanie]]
** [[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]
** [[Sk
/DWA | DWA - Návrh webových aplikácií pomocou JavaScriptu]]
24. 02. 2015 16.24 by 158.197.31.124 -
Changed lines 4-5 from:
** [[http://siete.gursky.sk | Internet]]
** [[Sk/SemantickyWeb2015 | Sémantický web]]
to:
*** [[http://siete.gursky.sk | Počítačová sieť Internet]] (ÚINF/PSIN/13)
*** [[Sk/SemantickyWeb2015
| Sémantický web]] (ÚINF/SWB/10)
24. 02. 2015 16.23 by 158.197.31.124 -
Added lines 3-5:
** Leto
** [[http://siete.gursky.sk | Internet]]
** [[Sk/SemantickyWeb2015 | Sémantický web]]
02. 12. 2014 15.30 by 158.197.31.124 -
Changed line 9 from:
*** [[QOSY/QOSY2012 | Operačné systémy]] (ÚINF/QOSY/11)\\
to:
*** [[QOSY/QOSY2014 | Operačné systémy]] (ÚINF/QOSY/11)\\
18. 09. 2014 05.22 by 88.212.54.100 -
Changed lines 2-11 from:
* 2013/2014
** Leto
*** '''[[http:
//siete.gursky.sk/ | Počítačová sieť Internet]]''' (ÚINF/PSIN/13)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[Sk/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1b/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1b/03)\\
(cvičenie)
*** '''[[Sk/DSL1a2014 | Seminár z logiky informačných systémov]]''' (ÚINF/DSL1a/01)
*** Internet (ÚINF/QINT/11)
to:
* 2014/2015
Deleted lines 5-6:
*** '''[[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]''' (ÚINF/PDB1/10)\\
(prednáška, cvičenie)
Changed line 8 from:
*** [[Sk/KOPR2013 | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
to:
*** [[Sk/KOPR2014 | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
11. 03. 2014 08.13 by 158.197.31.132 -
Changed line 10 from:
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF/DSL1a/01)
to:
*** '''[[Sk/DSL1a2014 | Seminár z logiky informačných systémov]]''' (ÚINF/DSL1a/01)
04. 02. 2014 14.26 by 158.197.31.132 -
Added lines 8-9:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1b/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1b/03)\\
(cvičenie)
04. 02. 2014 14.22 by 158.197.31.132 -
Changed line 6 from:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/Skola/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
to:
*** '''[[Sk/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
04. 02. 2014 14.21 by 158.197.31.132 -
Changed line 2 from:
* 2012/2013
to:
* 2013/2014
Changed line 4 from:
*** '''[[http://siete.gursky.sk/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
to:
*** '''[[http://siete.gursky.sk/ | Počítačová sieť Internet]]''' (ÚINF/PSIN/13)\\
Deleted line 7:
*** '''[[Sk/Bzp1b2011 | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03)
Changed line 17 from:
*** [[Sk/KOPR2012 | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
to:
*** [[Sk/KOPR2013 | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
30. 01. 2013 13.35 by 158.197.31.120 -
Changed line 4 from:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~gursky/siete/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
to:
*** '''[[http://siete.gursky.sk/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
30. 01. 2013 13.20 by 158.197.31.120 -
Added lines 3-10:
** Leto
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~gursky/siete/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/Skola/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[Sk/Bzp1b2011 | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03)
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF/DSL1a/01)
*** Internet (ÚINF/QINT/11)
29. 11. 2012 13.50 by 158.197.31.132 -
Added lines 11-13:
*** [[QOSY/QOSY2012 | Operačné systémy]] (ÚINF/QOSY/11)\\
(rozširujúce štúdium)

20. 09. 2012 11.45 by 95.103.220.107 -
Changed line 10 from:
*** [[Sk/KOPR | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
to:
*** [[Sk/KOPR2012 | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
20. 09. 2012 10.36 by 95.102.139.202 -
Changed lines 2-4 from:
* 2011/2012
** Leto
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~gursky/siete/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
to:
* 2012/2013
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1a/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
(prednáška)
*** '''[[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]''' (ÚINF/PDB1/10
)\\
Deleted lines 7-16:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/Skola/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[Sk/Bzp1b2011 | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03)
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF/DSL1a/01)
*** Internet (ÚINF/QINT/11)
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1a/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
(prednáška)
*** '''[[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]''' (ÚINF/PDB1/10)\\
(prednáška, cvičenie)
Changed line 10 from:
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF/DSL1b/01)
to:
*** [[Sk/KOPR | Konkurentné programovanie]] (ÚINF/KOPR/12)
17. 02. 2012 11.23 by 158.197.31.132 -
Changed line 2 from:
* 2009/2010
to:
* 2011/2012
Changed lines 5-10 from:
         Pondelok 7:05 - 9:30 v P1 - prednáška\\
 
         Pondelok 9:50 - 11:20 v P3 - cvičenie\\
          Štvrtok 9:50 - 11:20 v P5 - cvičenie\\
          Štvrtok 14:25 - 15:55 v P4 - cvičenie
*** '''[[Sk/Bzp1b | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03
)\\
          Pondelok 16:50 - 18:20 v P1
to:
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/Skola/SemantickyWeb | Semantický web]]''' (ÚINF/SWB/10)\\
(prednáška, cvičenie)
*** '''[[Sk/Bzp1b2011 | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03)
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF/DSL1a/01)
*** Internet (ÚINF/QINT/
11)
Changed lines 12-20 from:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
          Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie\\
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie\\
          Štvrtok 7:05 - 9:20 v P1 - prednáška

*** '''[[Sk
/Pd | Seminár z princípov databáz]]''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
          Utorok 17:00 - 18:30 v P9
*** '''[[Sk/Bzp1a | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1a/06)\\
          Pondelok 11:30 - 13:10 v P1
to:
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz1a/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
(prednáška)
*** '''[[Sk/Pd | Organizácia a spracovanie údajov]]''' (ÚINF/PDB1/10)\\
(prednáška, cvičenie)
*** Operačné systémy (ÚINF/OSY1/04)\\
(cvičenie)
*** Seminár z logiky informačných systémov (ÚINF
/DSL1b/01)
06. 04. 2010 09.10 by 158.197.31.170 -
Deleted lines 4-8:
           Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie\\
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie\\
          Štvrtok 7:05 - 9:20 v P1 - prednáška
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
Changed lines 8-15 from:
           Štvrtok 14:25 - 15:55 v P4 - cvičenie\\
to:
           Štvrtok 14:25 - 15:55 v P4 - cvičenie
*** '''[[Sk/Bzp1b | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1b/03)\\
          Pondelok 16:50 - 18:20 v P1
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
          Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie\\
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie\\
          Štvrtok 7:05 - 9:20 v P1 - prednáška
06. 04. 2010 09.08 by 158.197.31.170 -
Changed lines 3-4 from:
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
to:
** Leto
*** '''[[http://ics.upjs.sk/~gursky/siete/ | Počítačové siete]]''' (ÚINF/PSE1/03)\\
Added lines 8-14:
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
          Pondelok 7:05 - 9:30 v P1 - prednáška\\
          Pondelok 9:50 - 11:20 v P3 - cvičenie\\
          Štvrtok 9:50 - 11:20 v P5 - cvičenie\\
          Štvrtok 14:25 - 15:55 v P4 - cvičenie\\

21. 09. 2009 14.53 by 158.197.31.133 -
Changed line 11 from:
           Utorok 17:00 - 18:30 v P9
to:
           Pondelok 11:30 - 13:10 v P1
21. 09. 2009 14.52 by 158.197.31.133 -
Changed lines 5-6 from:
           Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie
to:
           Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie\\
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie\\
21. 09. 2009 14.52 by 158.197.31.133 -
Added lines 5-6:
           Utorok 13:30 - 15:00 v P5 - praktické cvičenie
          Streda 9:50-11:20 v P13 - teoretické cvičenie
10. 09. 2009 09.55 by 158.197.31.133 -
Deleted lines 9-39:

* 2008/2009
** Leto
*** '''Programovanie, algoritmy, zložitosť''' (ÚINF/PAZ1b/03)\\
            [[PAZ1bIX | Pondelok 13:00 - 14:30 v P03 - skupina Ix praktické cvičenia]]\\
            [[PAZ1bIX | Streda 10:00 - 12:30 v P11 - skupina Ix teoretické cvičenia]]\\
            [[PAZ1bIb | Štvrtok 8:00 - 9:30 v P13 - skupina Ib teoretické cvičenia]]\\
            [[PAZ1bIb | Štvrtok 10:00 - 11:30 v P04 - skupina Ib praktické cvičenia]]
*** '''Paralelné a distribuované systémy''' (ÚINF/PDS1/03)\\
            1. cvičenie bude v piatok 13.3. o 9:00 v p7\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/dazdovky.zip | dazdovky.zip]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/hamiltonovka.zip | hamiltonovka.zip]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/kostra2.txt | kostra2.txt]]
*** '''[[RPR1b2009 | Programovanie a algoritmy]]''' (ÚINF/RPR1b/05)\\
            Sobota 9:00 - 12:15 v P03 - 14.3., 4.4., 16.5.\\
            Sobota 12:30 - 15:45 v P03 - 28.2., 7.3., 2.5.
** Zima
*** '''[[Sk/Pd | Seminár z princípov databáz]]''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
    Pondelok 16:00 - 17:30 v P17
*** '''Programovanie, algoritmy, zložitosť''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
            Streda 9:00 - 10:30 v P03 - praktické cvičenia\\
            Štvrtok 13:00 - 14:30 v P11 - teoretické cvičenia\\
            [[http://ics.upjs.sk/~galcik/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41 | JPAZ framework]]\\
            [[Sk/ProgramkoProjekty2008Zima | Projekty]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Rekurzie.java | Rekurzie.java]]\\
            [[Sk/ProgramkoZhrnutieNaPisomku | Zhrnutie na písomku]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/zbierka.doc | Zbierka príkladov]]
*** '''Operačné systémy''' (ÚINF/OSY1/03)\\
            Pondelok 14:00 - 15:30 v P3\\
            Štvrtok 7:30 - 9:00 v P3\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Chat.java | Chat.java]]
10. 09. 2009 09.00 by 158.197.31.133 -
Changed line 42 from:
[[Sk/ArchivVyuky | Archív výuky]]
to:
[[Sk/ArchivVyuky | Archív výučby]]
10. 09. 2009 08.59 by 158.197.31.133 -
Added line 42:
[[Sk/ArchivVyuky | Archív výuky]]
10. 09. 2009 08.53 by 158.197.31.133 -
Added lines 2-10:
* 2009/2010
** Zima
*** '''[[http://ics.upjs.sk/paz/ | Programovanie, algoritmy, zložitosť]]''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
          Štvrtok 7:05 - 9:20 v P1 - prednáška
*** '''[[Sk/Pd | Seminár z princípov databáz]]''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
          Utorok 17:00 - 18:30 v P9
*** '''[[Sk/Bzp1a | Špeciálny seminár k záverečnej práci]]''' (ÚINF/BZP1a/06)\\
          Utorok 17:00 - 18:30 v P9

27. 03. 2009 10.26 by 158.197.31.171 -
Changed line 12 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/hamiltonovka.zip | hamiltonovka.zip]]
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/hamiltonovka.zip | hamiltonovka.zip]]\\
27. 03. 2009 10.26 by 158.197.31.171 -
Added line 13:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/kostra2.txt | kostra2.txt]]
27. 03. 2009 08.55 by 158.197.31.133 -
Changed lines 11-12 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/dazdovky.zip | dazdovky.zip]]
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/dazdovky.zip | dazdovky.zip]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/hamiltonovka.zip | hamiltonovka
.zip]]
19. 03. 2009 09.47 by 158.197.31.133 -
Changed lines 7-8 from:
           Štvrtok 8:00 - 9:30 v P13 - skupina Ib teoretické cvičenia\\
            Štvrtok 10:00 - 11:30 v P04 - skupina Ib praktické cvičenia
to:
           [[PAZ1bIb | Štvrtok 8:00 - 9:30 v P13 - skupina Ib teoretické cvičenia]]\\
            [[PAZ1bIb | Štvrtok 10:00 - 11:30 v P04 - skupina Ib praktické cvičenia]]
12. 03. 2009 17.09 by 158.197.31.133 -
Changed lines 10-11 from:
           1. cvičenie bude v piatok 13.3. o 9:00 v p7
to:
           1. cvičenie bude v piatok 13.3. o 9:00 v p7\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/dazdovky.zip | dazdovky.zip]]
27. 02. 2009 20.37 by 88.212.35.4 -
Changed lines 9-13 from:
*** '''Počítačové siete''' (ÚINF/PSE1/03)\\
            Pondelok 16:00 - 17:30 v P03 (párny týždeň skupina Ib, nepárny týždeň skupina Ix)\\
            Piatok 7:00 - 8:30 v P03 (párny týždeň skupina ITPZP)\\
            Piatok 8:00 - 9:30 v P03 (nepárny týždeň skupina Ib)
*** '''Programovanie a algoritmy
''' (ÚINF/RPR1b/05)\\
to:
*** '''Paralelné a distribuované systémy''' (ÚINF/PDS1/03)\\
            1. cvičenie bude v piatok 13.3. o 9:00 v p7
*** '''[[RPR1b2009 | Programovanie a algoritmy]]'''
(ÚINF/RPR1b/05)\\
25. 02. 2009 13.25 by 158.197.31.133 -
Changed lines 5-6 from:
           Pondelok 13:00 - 14:30 v P03 - skupina Ix praktické cvičenia\\
            Streda 10:00 - 12:30 v P11 - skupina Ix teoretické cvičenia\\
to:
           [[PAZ1bIX | Pondelok 13:00 - 14:30 v P03 - skupina Ix praktické cvičenia]]\\
            [[PAZ1bIX | Streda 10:00 - 12:30 v P11 - skupina Ix teoretické cvičenia]]\\
04. 02. 2009 12.48 by 158.197.31.133 -
Added lines 3-15:
** Leto
*** '''Programovanie, algoritmy, zložitosť''' (ÚINF/PAZ1b/03)\\
            Pondelok 13:00 - 14:30 v P03 - skupina Ix praktické cvičenia\\
            Streda 10:00 - 12:30 v P11 - skupina Ix teoretické cvičenia\\
            Štvrtok 8:00 - 9:30 v P13 - skupina Ib teoretické cvičenia\\
            Štvrtok 10:00 - 11:30 v P04 - skupina Ib praktické cvičenia
*** '''Počítačové siete''' (ÚINF/PSE1/03)\\
            Pondelok 16:00 - 17:30 v P03 (párny týždeň skupina Ib, nepárny týždeň skupina Ix)\\
            Piatok 7:00 - 8:30 v P03 (párny týždeň skupina ITPZP)\\
            Piatok 8:00 - 9:30 v P03 (nepárny týždeň skupina Ib)
*** '''Programovanie a algoritmy''' (ÚINF/RPR1b/05)\\
            Sobota 9:00 - 12:15 v P03 - 14.3., 4.4., 16.5.\\
            Sobota 12:30 - 15:45 v P03 - 28.2., 7.3., 2.5.
03. 12. 2008 09.04 by 158.197.35.21 -
Changed lines 12-13 from:
           [[Sk/ProgramkoZhrnutieNaPisomku | Zhrnutie na písomku]]
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/zbierka.doc | Zbierka príkladov]]\\
to:
           [[Sk/ProgramkoZhrnutieNaPisomku | Zhrnutie na písomku]]\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/zbierka.doc | Zbierka príkladov]]
03. 12. 2008 09.04 by 158.197.35.21 -
Added line 13:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/zbierka.doc | Zbierka príkladov]]\\
19. 11. 2008 07.57 by 158.197.31.134 -
Changed lines 11-12 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Rekurzie.java | Rekurzie.java]]
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Rekurzie.java | Rekurzie.java]]\\
            [[Sk/ProgramkoZhrnutieNaPisomku | Zhrnutie na písomku
]]
14. 11. 2008 08.30 by 158.197.31.244 -
Changed line 10 from:
           [[Sk/ProgramkoProjekty2008Zima | Projekty]]
to:
           [[Sk/ProgramkoProjekty2008Zima | Projekty]]\\
14. 11. 2008 08.30 by 158.197.31.244 -
Added line 11:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Rekurzie.java | Rekurzie.java]]
12. 11. 2008 08.34 by 158.197.31.145 -
Changed line 9 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~galcik/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41 | JPAZ framework]]
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~galcik/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41 | JPAZ framework]]\\
12. 11. 2008 08.34 by 158.197.31.145 -
Changed line 1 from:
(:Výučba:)
to:
(:title Výučba:)
12. 11. 2008 08.32 by 158.197.31.145 -
Added line 10:
           [[Sk/ProgramkoProjekty2008Zima | Projekty]]
21. 10. 2008 19.36 by 88.212.16.216 -
Changed lines 8-9 from:
           Štvrtok 13:00 - 14:30 v P11 - teoretické cvičenia
to:
           Štvrtok 13:00 - 14:30 v P11 - teoretické cvičenia\\
            [[http://ics.upjs.sk/~galcik/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41 | JPAZ framework]]
16. 10. 2008 17.59 by 88.212.16.216 -
Changed line 7 from:
           Streda 7:00 - 8:30 v P03 - praktické cvičenia\\
to:
           Streda 9:00 - 10:30 v P03 - praktické cvičenia\\
Changed line 11 from:
           Štvrtok 7:00 - 8:30 v P3\\
to:
           Štvrtok 7:30 - 9:00 v P3\\
07. 10. 2008 13.43 by 158.197.31.40 -
Changed line 12 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Chat.java | Chat.java]],
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Chat.java | Chat.java]]
07. 10. 2008 13.41 by 158.197.31.40 -
Changed line 12 from:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/upload/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/upload/Chat.java | Chat.java]],
to:
           [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/uploads/Chat.java | Chat.java]],
07. 10. 2008 13.41 by 158.197.31.40 -
Changed lines 11-12 from:
           Štvrtok 7:00 - 8:30 v P3
to:
           Štvrtok 7:00 - 8:30 v P3\\
            [[http://ics.upjs.sk/~gursky/upload/DoSprav.java | DoSprav.java]], [[http://ics.upjs.sk/~gursky/upload/Chat.java | Chat.java]],
24. 09. 2008 22.15 by 195.168.43.146 -
Deleted lines 11-12:
*** '''Seminár z programovania v sieťach''' (ÚINF/SPS1/00)\\
            Utorok 9:00 - 10:30 v P7
24. 09. 2008 22.06 by 195.168.43.146 -
Changed lines 4-6 from:
*** '''Seminár z princípov databáz''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
    Pondelok 16:00 - 17:30 v P17\\
    písomky, učebné texty (verzia z minuleho semestra)
to:
*** '''[[Sk/Pd | Seminár z princípov databáz]]''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
    Pondelok 16:00 - 17:30 v P17
24. 09. 2008 21.57 by 195.168.43.146 -
Changed lines 1-15 from:
Ucim strasne vela.
to:
(:Výučba:)
* 2008/2009
** Zima
*** '''Seminár z princípov databáz''' (ÚINF/SPD1a/07)\\
    Pondelok 16:00 - 17:30 v P17\\
    písomky, učebné texty (verzia z minuleho semestra)
*** '''Programovanie, algoritmy, zložitosť''' (ÚINF/PAZ1a/03)\\
            Streda 7:00 - 8:30 v P03 - praktické cvičenia\\
            Štvrtok 13:00 - 14:30 v P11 - teoretické cvičenia
*** '''Operačné systémy''' (ÚINF/OSY1/03)\\
            Pondelok 14:00 - 15:30 v P3\\
            Štvrtok 7:00 - 8:30 v P3
*** '''Seminár z programovania v sieťach''' (ÚINF/SPS1/00)\\
            Utorok 9:00 - 10:30 v P7

23. 09. 2008 18.00 by novotnyr -
Added line 1:
Ucim strasne vela.