Softvérové projekty

  • Vedené
    • 2005-2006 Systém na vyhodnocovanie efektívnosti algoritmov na vyhľadávanie najlepších k objektov, Arpád Pénzeš
    • 2004-2005 Zdieľaná databáza filmových a hudobných nosičov v PHP, Jaroslav Šebeš
    • 2004-2005 On-line systém pre správu pdf súborov, Juraj Mamrila
    • 2004-2005 Klient-server aplikácia na sieťovú spoluprácu tvorcov dokumentu, Gorazd Baldovský, nedokončil