Stáže a brigády pre druhákov Ib, IXb a AIb

V roku 2018 ponúkajú stáže a brigády pre druhákov bakalárskeho štúdia Aplikovanej informatiky a Informatiky nasledujúce košické firmy:

Wirecard Technologies GmbH

 • kontakt: tomas.foldyna@wirecard.com

1. Pozícia Software Engineer – Java Web Applicatons (max. 2 študenti)

Náplň stáže:

 • Zoznámenie sa s procesom vývoja SW v našom tíme a s projektom
 • Práca na dielčich SW úlohách, pravdepodobne nie priamo na projekte (pomocné aplikácie, mocky, interná dokumentácia)
 • Postupné prenikanie do technológií použitých v projekte
 • Kolegovia by mali čas venovať sa im cca do 8 hodím týždenne, zvyšok samostatné práca a štúdium podľa zadania

Používané technológie:

 • Java 1.8
 • Spring, Hibernate, Smart GWT
 • REST, SOAP
 • Maven, Git, Mercurial, Jenkins, SQL

Dĺžka stáže, termíny:

 • Minimálne 6 týždňov, min. 2-3 dni do týždňa, min. 16-20 hodín týždenne
 • Najskorší dátum začiatku stáže: 2.7.2018

Požiadavky:

 • Dobré znalosti a reálne vlastné skúsenosti s programovaním v jazyku JAVA
 • Základné vedomosti o Webových aplikáciach
 • Zkladné znalosti SQL, REST, XML
 • Výhodou sú znalosti Spring Framework, Hibernate

2. Pozícia Quality Engineer pre Java WEB applications (max. 2 študenti)

 • Zoznámenie sa s procesom a spôsobmi testovania SW v našom tíme a s projektom
 • Podielanie sa na manuálnom testovaní projektu
 • Získanie znalostí a praktických skúsenosti z testovania, písania Test cases, prípravy a získavanie dát
 • Pre šikovnejších študentov prenikanie do tvorby automatizovaných testov
 • Kolegovia by mali čas venovať sa im cca do 8 hodím týždenne, zvyšok samostatné práca a štúdium podľa zadania

Dĺžka stáže, termíny:

 • Minimálne 6 týždňov, min. 2-3 dni do týždňa, min. 16-20 hodín týždenne
 • Najskorší dátum začiatku stáže: 2.7.2018

Používané aplikácie a technológie

 • JIRA
 • REST, XML, JSON, SQL
 • Pre automatizovné testy Selenium, Java 1.8, Spring Framework, Maven
 • XPath

Požiadavky:

 • Aspoň zíkladné vedomosti o testovaní aplikácií
 • Chuť venovať sa testovaniu
 • Základné vedomosti o Webových aplikáciach, SQL, REST, XML, HTML
 • Výhodou sú znalosti Xpath, Java, Spring Framework, Hibernate

VSL Software

 • kontakt: vasky@vsl.sk

1. Analýza dát a aplikácie metód strojového učenia

Náplň práce:

 • výber dát, ich čistenie a transformácie
 • spracovanie prehľadov a štatistické vyhodnotenie
 • predspracovanie dát
 • vytváranie modelov strojového učenia a ich vyhodnocovanie
 • integrácia do informačného systému

Požadované znalosti:

 • jazyk SQL a práca s relačnými databázami (Oracle, MySQL, ...)
 • programovanie v jazyku Java, Python alebo R
 • základne znalosti teórie pravdepodobnosti a štatistiky

Rozsah:

 • cca 1 človekomesiac počas letných prázdnin (v období jún až september)

2. Programovanie v jazyku Java

Náplň práce:

 • extrakcia dát o aktivite používateľov v gui z logov a hľadanie dlhých opakujúcich sa sekvencií činností ako kandidátov na optimalizáciu
 • údržba a rozvoj slovníkovej aplikácie vrátane kontrolných a optimalizačných algoritmov nad slovníkovou bázou
 • rozvoj testovacieho systému a jeho ladenie vytvorenim testovacích skriptov pre DictApp

Požadované znalosti a schopnosti:

 • programovanie v jazyku Java
 • schopnosť algoritmického myslenia

Rozsah:

 • min 1 človekomesiac počas letných prázdnin (v období jún až september)

T-Systems

 • kontakt: Bibiana.Dudasova@t-systems.com, Slavomir.Lihan@t-systems.com

1. Security Specialist

Vseobecny popis:

 • Vykonavanie operativnych uloh spojenych s Bezpecnostnym Manazmentom v spolocnosti

Zodpovednosti:

 • Procesovanie/vykonavanie poziadaviek zadanych v internom programe tykajucich sa ID, TIKS, L.A.R v sulade s casovym limitom a kvalitou na zaklade servisneho katalogu
 • Praca s bezpecnostnymi systemami a aplikaciami (C4, TIKS platform, Geovision)
 • Poskytovanie bezpecnostnych reportov a pripadnych analyz
 • Hladanie hlavnych pricin vzniknutych problemov a podpora pri analyze pri rieseni bezpecnostnych incidentov
 • Participacia na internych bezpecnostnych projektoch (e.g. General reset of access authorizations, Security awareness campaign, etc.)
 • podpora pri vykonavani bezpecnostnych auditov
 • vykonavanie treningov a prezentacii (e.g. Welcome days)

Poziadavky:

 • Anglicky jazyk B2

2. Development of robots for processes which are repeatable in different departments throughout DTAG

Technologies:

 • BluePrism platform
 • NICE robotics platform
 • Selenium to automate web application
 • Sikuli script (Image recognition based automate)
 • python to automate some complex parts of the robot
 • C# / SQL and VB.Net
 • JAVA

Obviously the level of English has to be sufficient since there are lots of communication with customer regarding requirements of the bot.