From Peter Gurský

Sk: Sémantický web

Témy stretnutí

 1. Sémantický web - motivácia, oblasti, problémy, vízie. (21.2.2017)
 2. Štruktúrované webové dokumenty a XML (28.2.2017, 7.3.2017)
 3. Popisovanie webových zdrojov pomocou RDF (14.3.2017)
 4. Jazyk ontológií webu: OWL (21.3.2017)
 5. SPARQL + Sesame (28.3.2017)
  • seminár - J. Hiľovská
 6. Modelovanie, Deskripčná logika (4.4.2017, 11.4.2017)
 7. Protégé + OntoViz / GraphViz (25.4.2017)
  • seminár - P. Pekarčík
 8. Topic Maps, Ontopia (2.5.2017)
  • seminár - J. Rodák
 9. Jena (9.5.2017) + TopBraid SPIN API
  • seminár - P. Gurský
 10. Použitie DBPedie, Google Knowledge graph API (16.5.2017)
  • seminár - P. Gurský

Zdroje

Retrieved from http://gursky.sk/Sk/SemantickyWeb2017
Page last modified on 04. 04. 2017 08.25