Sémantický web

Sk.SemantickyWeb2017 History

Hide minor edits - Show changes to output

04. 04. 2017 08.25 by 158.197.31.61 -
Changed line 22 from:
** prednáška - P.Gurský
to:
** prednáška - P. Gurský
Changed line 25 from:
** prednáška - P.Gurský
to:
** prednáška - P. Gurský
Changed lines 30-32 from:
** 2 prednášky - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-deskripcna-logika1.pdf | Deskripčná logika 1]]
** prezentácia: [[Attach:swb-deskripcna-logika2.pdf | Deskripčná logika 2]]
to:
** 2 prednášky - P. Gurský
** prezentácia: [[Attach:Deskripcna logika 2017 - 1.pptx | Deskripčná logika 1]]
** prezentácia:
[[Attach:Deskripcna logika 2017 - 2.pptx | Deskripčná logika 2]]
Changed lines 34-38 from:
** seminár - ???
# Jena (2.5.2017) + [[http://topbraid
.org/spin/api/ | TopBraid SPIN API]]
** seminár - ???
# Topic Maps, Ontopia (9.5.2017)
**
seminár - ???
to:
** seminár - P. Pekarčík
# Topic Maps, Ontopia (2
.5.2017)
** seminár - J. Rodák
# Jena (9.5.2017) + [[http://topbraid.org/spin/api/ | TopBraid SPIN API]]
**
seminár - P. Gurský
Changed line 40 from:
** seminár - P.Gurský
to:
** seminár - P. Gurský
21. 02. 2017 10.30 by 158.197.36.121 -
Changed line 28 from:
** seminár - ???
to:
** seminár - J. Hiľovská
14. 02. 2017 14.45 by 158.197.36.121 -
Changed line 40 from:
** seminár - ???
to:
** seminár - P.Gurský
14. 02. 2017 14.41 by 158.197.36.121 -
Changed line 38 from:
** seminár - Kleinová
to:
** seminár - ???
Changed line 40 from:
** seminár - Blišťan
to:
** seminár - ???
14. 02. 2017 14.40 by 158.197.36.121 -
Added lines 1-44:
(:title Sémantický web:)

!!Témy stretnutí
# Sémantický web - motivácia, oblasti, problémy, vízie. (21.2.2017)
** prednáška - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-chapter1.ppt | The Semantic Web Vision]] zo SWP.
# Štruktúrované webové dokumenty a XML (28.2.2017, 7.3.2017)
** 2 prednášky - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-chapter2.ppt | Structured Web Documents in XML]] zo SWP.
** Robov tutoriál [[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/XML/XMLNamespace | Menné priestory XML]]
** Robov tutoriál [[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/XML/TransformacieXML | Transformácie XML súborov]]
** Robov tutoriál [[http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/XML/XPath | XPath - adresovací jazyk pre XML]]
** [[http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ | XML Schema Part 0: Primer Second Edition]] - podrobný popis XML Schémy
** [[http://www.w3schools.com/schema/schema_howto.asp | vloženie DTD a XSD do XML]]
** [[http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/dom/index.html| DOM model v Jave]] - tutoriál
** Nástroje:
*** [[http://www.purplegene.com/static/transform.html | Online XSL Tools]]
*** [[http://www.whitebeam.org/library/guide/TechNotes/xpathtestbed.rhtm | XPath Testbed]]
*** [[https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firepath/ | FirePath]] — rozšírenie pre Firefox. Vyžaduje nainštalovaný FireBug.
*** [[http://xslttest.appspot.com/ | XSLTTest]] — online nástroj pre testovanie XSLT
# Popisovanie webových zdrojov pomocou RDF (14.3.2017)
** prednáška - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-chapter3.ppt | Describing Web Resources in RDF]] zo SWP.
# Jazyk ontológií webu: OWL (21.3.2017)
** prednáška - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-chapter4.ppt | Web Ontology Language: OWL ]] zo SWP.
# SPARQL + Sesame (28.3.2017)
** seminár - ???
# Modelovanie, Deskripčná logika (4.4.2017, 11.4.2017)
** 2 prednášky - P.Gurský
** prezentácia: [[Attach:swb-deskripcna-logika1.pdf | Deskripčná logika 1]]
** prezentácia: [[Attach:swb-deskripcna-logika2.pdf | Deskripčná logika 2]]
# Protégé + OntoViz / GraphViz (25.4.2017)
** seminár - ???
# Jena (2.5.2017) + [[http://topbraid.org/spin/api/ | TopBraid SPIN API]]
** seminár - ???
# Topic Maps, Ontopia (9.5.2017)
** seminár - Kleinová
# Použitie DBPedie, Google Knowledge graph API (16.5.2017)
** seminár - Blišťan
!! Zdroje
* [[http://gursky.sk/swb/ | lokálne zdroje]] dostupné len zo školskej siete
* Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen: Semantic Web Primer, Second Edition. MIT Press, 2008. ISBN: 978-0-262-01242-3
** [[http://www.ics.forth.gr/isl/swprimer/presentation.htm | slajdy zo stránky autorov]]