Sémantický web

Témy stretnutí

 1. Sémantický web - motivácia, oblasti, problémy, vízie. (17.2.2015)
 2. Štruktúrované webové dokumenty a XML (24.2.2015, 3.3.2015)
 3. Popisovanie webových zdrojov pomocou RDF (10.3.2015)
 4. SPARQL + Sesame (17.3.2015)
 5. Jazyk ontológií webu: OWL (31.3.2015)
 6. Modelovanie, Deskripčná logika (14.4.2015, 21.4.2015)
 7. Protégé + OntoViz / GraphViz (28.4.2015)
  • seminár - Brťková, Mitro
 8. Jena (5.5.2015) + TopBraid SPIN API
  • seminár - Jadloš, Imrich
 9. Topic Maps, Ontopia (12.5.2015)
  • seminár - Krajňáková, Kačala
 10. Použitie DBPedie (19.5.2015)
  • seminár - Mališ

Zdroje