Sémantický web

Témy stretnutí

 1. Sémantický web - motivácia, oblasti, problémy, vízie. (5.4.2018)
 2. Štruktúrované webové dokumenty a XML (9.4.2018, 12.4.2018)
 3. Popisovanie webových zdrojov pomocou RDF (16.4.2018)
 4. Jazyk ontológií webu: OWL (23.4.2018)
 5. SPARQL + rdf4j (prípadne iná RDF databáza ) (26.4.2017)
  • seminár
 6. Modelovanie, Deskripčná logika (30.4.2018, 3.5.2018)
 7. Protégé + OntoViz / GraphViz (7.5.2018)
  • seminár
 8. Topic Maps, Ontopia (10.5.2018)
  • seminár
 9. Jena (14.5.2018) + TopBraid SPIN API
  • seminár
 10. Použitie DBPedie, Google Knowledge graph API (17.5.2018)
  • seminár

Zdroje