Princípy databáz

 • Okruhy otázok
 • Stretnutia
  • 16.9.2015 - 1. prednáška
   • správa diskového priestoru, správa pamäte, úvod do organizácie súborov
   • prezentacia
  • 23.9.2015 - 2. prednáška
   • porovnanie organizácií súborov, stromové indexy ISAM, B+strom, R-strom
   • prezentácia
  • 30.9.2015 - cvičenie
 • 7.10.2015 - cvičenie
 • 14.10.2015 - 3.prednáška
 • 21.10.2015 - 4.prednáška
  • výpočty základných relačných operátorov
  • prezentácia
 • 28.10.2015 - 5.prednáška
 • 4.11.2015 - cvičenie
 • 11.11.2015 - 6.prednáška
 • 25.11.2015 - 7.prednáška
 • 2.12.2015 - 8.prednáška
 • 9.12.2015 - 9.prednáška + krátke cvičenie
  • delenie dát v distribuovaných DB, replikácie, distribuované transakcie
  • prezentácia
 • 16.12.2015 - záverečná písomka