Princípy databáz

 • Okruhy otázok
 • Stretnutia
  • 6.11.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 1. prednáška
   • správa diskového priestoru, správa pamäte, úvod do organizácie súborov
   • prezentacia
  • 9.11.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 2. prednáška
   • porovnanie organizácií súborov, stromové indexy ISAM, B+strom, R-strom
   • prezentácia
  • 13.11.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 1. cvičenie
 • 16.11.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 3. prednáška
 • 20.11.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 2. cvičenie
 • 23.11.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 4. prednáška
  • výpočty základných relačných operátorov
  • prezentácia
 • 27.11.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 5.prednáška
 • 30.11.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 6. prednáška
 • 4.12.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 3. cvičenie
 • 7.12.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 7. prednáška
 • 11.12.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 8. prednáška
 • 14.12.2017 (štvrtok o 9:50 v SJ2P11) - 9. prednáška
  • delenie dát v distribuovaných DB, replikácie, distribuované transakcie
  • prezentácia
 • 18.12.2017 (pondelok o 10:45 v SA1C03) - 4. cvičenie
 • 21.12.2017 - záverečná písomka