Osobné údaje

  • Vzdelanie
  • Zamestnanie
    • 2003 - 2004 PF UPJŠ v Košiciach, výskumný pracovník
    • od októbra 2008 PF UPJŠ v Košiciach, odborný asistent
  • Znalosť jazykov
    • slovenský, český, anglický