NoSQL databázy

Témy stretnutí

  1. Úvod do veľkých dát a NoSQL(16.2.2017)
  2. Dátové formáty (16.2.2017)

Zdroje

  • Irena Holubová a kol.: Big Data a NoSQL databáze. Grada Publishing, 2015, ISBN 978-80-247-5466-6