Import KOPR projektu z GitHubu do Eclipsu

Návod bol vytvorený v roku 2016. Postupnost je rovnaká aj v roku 2017, len sa meni URL úložiska.

 • Otvoríme si Git perspektívu (predpokladáme nainštalovaný plugin EGit)
  • Window > Perspective > Open perspective > Other > Git
 • Klikneme na "clone a Git repository"
 • do URI napíšeme adresu repozitára na GitHube a dáme Next
 • vyberáme aké vetvy vývoja chceme, kedže máme iba master, nerobíme nič a dáme next
 • v Directory sa nám automaticky navrhne cesta pre lokálnu kópiu git repozitára. Štandardne v domovskom adresári je adresár git, kde sa defaultne dávajú všetky lokálne Git repozitáre. V ňom sa potom vytvorí lokálny repozitár pre náš projekt v adresári kopr2016
 • repozitár z GitHubu je úspešne naklonovaný do nášho lokálneho repozitára. Teráz nás čaká vytvorenie projektu v našom workspace z lokálneho Git repozitára. Takže klikáme pravým tlačidlom myši na projekt
 • a vyberáme Import Projects...
 • kedže je to už java projekt, nie sú potrebné žiadne wizardy a importneme existujúci Eclipse projekt: t.j. nerobíme nič a klikáme next.
 • potvrdíme cez Finish
 • Následne už iba zmeníme naspäť perspektívu na Java, alebo JavaEE