Download

BPTree

Implementácia univerzálneho B+stromu s uzlami v súbore. Je vytovorený v jave 6.0.

Kľúčmi ako aj záznamami v listoch môžu byť ľubovoľné objekty, ktoré sa dajú serializovať do ByteBuffer-a a majú danú svoju maximálnu dĺžku, teda maximálny počet bytov, ktoré potrebujú na svoje uloženie. Tieto objekty navyše musia byť usporiadateľné.

V projekte už sú vytvorené takto serializovateľné objetky pre int, long,double, a varchar, ale nič nebráni naimplementovať si svoje vlastné.

BPTree umožňuje okrem iného:

  • vkladať rôzne objekty, ale s rovnakým kľúčom
  • vloženie všetkých objektov naraz metódou "batch update"
  • vkladanie objektov po jednom
  • mazanie objektov aj mazanie na základe kľúča
  • hľadanie samotných objektov aj objektov podľa kľúča
  • prechádzanie objektov z ľava do prava aj naopak pomocou iterátora
  • má zabudovanú nastaviteľnú cache umožňujúcu uchovávať niekoľko naposledy čítaných uzlov v pamäti
  • uloženie metainformácií o strome na disk pre neskoršie použitie celého indexu.
  • POZOR! Strom neumožňuje zamykanie uzlov, transakcie a teda ani konkurentý zápis. Na druhej strane umožňuje konkurentné čítanie a je rýchlejší ako transakčné verzie B+stromov.

Tento program je zadarmo pod licenciou GPLv3.

Download: