Diplomové práce

 • Ponúkané
  • ľutujem, ale tento rok už neponúkam viac tém
 • Vedené
  • 2013-2014 Poloautomatická extrakcia komentárov z produktových katalógov, Vladimír Chabaľ
  • 2012-2014 Vyhľadávanie najbližších a nejlepších objektov nad paralelnými viacrozmernými indexmi, Martin Orendáč
  • 2012-2014 Paralelná editácia textových dokumentov, Veronika Miklášová
  • 2012-2014 Komplexné používateľské preferencie, Július Malčovský
  • 2011-2013 Unifikácia produktov internetových obchodov, Peter Šinaľ
  • 2011-2013 Efektívne indexovanie viacrozmerných dát s chýbajúcimi hodnotami, Peter Pillár
  • 2011-2013 Využitie Grid-indexu pri operáciách s maticami, Martin Katuščák
  • 2009-2011 Kolaboratívne filtrovanie, Martin Čup, stránka
  • 2009-2011 Rozloženie záťaže pri top-k fazetovom vyhľadávaní, Juraj Bobák, stránka
  • 2009-2011 Distribuovaný UB-strom, Peter Záhorák, stránka
  • 2009-2011 Optimalizácia vyhľadávania najlepších k objektov v prostredí Hadoop, Jana Neužilová, stránka
  • 2009-2011 Hľadanie najlepších k objektov v signaturovaných R-stromoch., Milan Jacko, stránka
  • 2008-2010 Mnohokriteriálne vytváranie prúdu zotriedených dát s podporou indexovania, Lenka Fedorová, stránka
  • 2008-2010 Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov, Peter Kál, stránka
 • Vedené ako konzultant
  • 2006-2008 Indexovanie a triedenie objektov pomocou R+stromov, Dalibor Jacko, pdf, stránka, vedúci DP: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • 2006-2008 Indexovanie a zotrieďovanie v metrických priestoroch, Martin Šumák, pdf, stránka, vedúci DP: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • 2005-2007 Využitie XML pri tvorbe internetových aplikácií, Jaroslav Šebeš, pdf, vedúci DP: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
  • 2004-2006 Logické programovanie nad ohodnotenými RDF dátami, Veronika Vaneková, pdf, stránka, vedúci DP: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  • 2004-2006 Virtuálna univerzita - Java Servlet Pages, Slavomíra Krajčovičová, pdf, vedúci DP: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
 • Moja
  • 2003 Apríl Implementácia formálych štruktúr v databázovych systémoch, pdf, vedúci DP: RNDr. Peter Eliaš, PhD