From Peter Gurský

Sk: Bzp1b Špeciálny seminár k záverečnej práci a PBS Prípravný seminár pre záverečnú prácu

Semináre sa konajú v stredy 9:50-11:20 v P1.

stránka o aktuálnom ročníku ŠVK

Na stránke našej knižnice môžete nájsť smernice k písaniu práce. Nájdete tu aj šablónu, ktorú môžete použiť pre MS-Word. Ak chcete písať prácu v TeXu mali by ste si vzhľad prispôsobiť podľa smernice - oficiálna šablóna neexistuje.

Podmienky na zápočet pre PBS:

Podmienky na zápočet pre Bzp1b:

Aspoň 3/4 očakávaných účastí je povinné absolvovať.

Rozvrh práce počas semestra pre oba semináre

Tretiaci sa v prezentácii musia vyjadriť k cieľom práce, obsahu odporúčanej literatúry, podrobnému popisu problému, aktuálnemu stavu riešenia a plánu práce do konca letného semestra.

Druháci v prezentácii predstavujú zadanie práce, ciele, problém, ktorý budú riešiť a predstavu o postupe riešenia problému (postup riešenia nie je, že nainštalujem si MySQL a budem sa učiť JSP).

Článok (platí len pre Bzp1b)

Článok je potrebné odoslať na ŠVK, alebo do termínu ŠVK cvičiacemu. V prípade odovzdania cvičiacemu je potrebný podpis vášho vedúceho. Rozsah je určený na 10-12 strán v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD. V prípade odoslania článku na ŠVK môže byť tento rozsah prekročený.

Nejaké rady k písaniu článku

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

Webstránka sa bude kontrolovať počas prezentácie a pri odovzdávaní článku.

Retrieved from http://gursky.sk/Sk/Bzp1b2011
Page last modified on 30. 01. 2013 13.38