Bzp1b Špeciálny seminár k záverečnej práci a PBS Prípravný seminár pre záverečnú prácu

Semináre sa konajú v stredy 9:50-11:20 v P1.

stránka o aktuálnom ročníku ŠVK

Na stránke našej knižnice môžete nájsť smernice k písaniu práce. Nájdete tu aj šablónu, ktorú môžete použiť pre MS-Word. Ak chcete písať prácu v TeXu mali by ste si vzhľad prispôsobiť podľa smernice - oficiálna šablóna neexistuje.

Podmienky na zápočet pre PBS:

 • Prezentácia na seminári
 • Vytvorenie webstránky o bakalárskej práci
 • Dodržanie plánovaného času prezentácie
 • Esej v rozsahu 1 strany o motivácii k výberu témy bakalárskej práce (prečo som si tému vybral, čím je zaujímavá) do 18.5.2010.
 • Čas na prezentáciu témy je 7-10 minút. Termín prezentácie je fixný. Ak niekto v daný termín nemôže prísť prezentovať, musí za seba nájsť náhradníka a vopred zmenu ohlásiť e-mailom Ferovi Galčíkovi.

Podmienky na zápočet pre Bzp1b:

 • Prezentácia na seminári
 • Napísanie 10-12 stranového článku a jeho zaslanie na ŠVK ktorá sa bude konať 20.4.2011, alebo jeho doručenie cvičiacemu do 20.4.2011
 • Aktualizácia webstránky o bakalárskej práci
 • Dodržanie plánovaného času prezentácie

Aspoň 3/4 očakávaných účastí je povinné absolvovať.

Rozvrh práce počas semestra pre oba semináre

 • 1.týždeň (16.2.2010)
  • úvodné stretnutie, podmienky
  • očakávaná účasť Bzp1b, PBS
 • 2.týždeň (23.2.2010)
  • burza bakalárskych prác 1
  • očakávaná účasť PBS
 • 3.týždeň (2.3.2010)
  • burza bakalárskych prác 2
  • očakávaná účasť PBS
 • 4.týždeň (9.3.2010)
  • burza bakalárskych prác 3
  • očakávaná účasť PBS
 • 5.týždeň (16.3.2010)
 • 6.týždeň (23.3.2010)
 • 7.týždeň (30.3.2010)
 • 8.týždeň (6.4.2010)
 • 9.týždeň (13.4.2010)
 • 10.týždeň (20.4.2010)
  • dekanské voľno - ŠVK
 • 11.týždeň (27.4.2010)
 • 12.týždeň (4.5.2010)
  • prírodovedecké dni
  • prezentácie zadaní prác druhákov
   • Iveta Koscelanská
   • Veronika Boháčová
   • Lukáš Keštefran
   • Viliam Kováč
   • Miriama Kriššáková
   • Norbert Krištofik
   • Ladislav Lörincz
   • Katarína Kubašková
   • Eva Mihalčová
   • Anna Liptajová
  • očakávaná účasť PBS
 • 13.týždeň (11.5.2010)
  • prezentácie zadaní prác druhákov
  • očakávaná účasť PBS
 • 14.týždeň (18.5.2010)
  • prezentácie zadaní prác druhákov
  • očakávaná účasť PBS

Tretiaci sa v prezentácii musia vyjadriť k cieľom práce, obsahu odporúčanej literatúry, podrobnému popisu problému, aktuálnemu stavu riešenia a plánu práce do konca letného semestra.

Druháci v prezentácii predstavujú zadanie práce, ciele, problém, ktorý budú riešiť a predstavu o postupe riešenia problému (postup riešenia nie je, že nainštalujem si MySQL a budem sa učiť JSP).

Článok (platí len pre Bzp1b)

Článok je potrebné odoslať na ŠVK, alebo do termínu ŠVK cvičiacemu. V prípade odovzdania cvičiacemu je potrebný podpis vášho vedúceho. Rozsah je určený na 10-12 strán v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD. V prípade odoslania článku na ŠVK môže byť tento rozsah prekročený.

Nejaké rady k písaniu článku

 • Dôležitá je jasná formulácia problému hned v úvode. Povedzte jasne, čo je cieľom článku (resp. Vašej práce).
  • Skratky, ktoré používate musíte predtým vysvetliť alebo k nim uviesť potrebný zdroj, kde sú vysvetlené.
  • Pamätajte si, že dobrý obrázok alebo jasná definícia sú častokrát účinnejšie ako tony textu (samozrejme, obrázky alebo definície môžu byť krátko vysvetlené v texte).
 • Uvádzajte pseudokódy miesto zdrojákov. Je to čitatelnejsie aj pre neznalcov daného programovacieho jazyka a hlavne kratšie.
 • NEPÍŠTE ESEJ ALE VEDECKÝ ČLÁNOK! Napríklad nasledujúce vety nepatria do článku: Teraz programujem procedúru X a keď táto bude fungovať, tak zmeriam, za aký čas počíta. Ale predtým sa ešte zoznamujem s príkazmi Javy...
 • V závere má byť krátke zhrnutie článku a dosiahnutých výsledkov a plány do budúcnosti (dovolenka na Malorke alebo pozvanie Miss UPJŠ na rande môžete s kľudným srdcom vynechať).
 • Pri literatúre uvádzajte všetky dostupné bibliografické údaje. Ak máte len autorov a názov, tak ostatné ľahko vygúglite.
 • Ak budete písať v množnom čísle, nebude to na škodu (napokon prácu robíte spoločne s vedúcim... alebo aspoň by to tak malo fungovať),

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

 • názov práce
 • meno autora
 • meno vedúceho a prípadných konzultantov
 • ciele práce
 • odporúčanú a použitú literatúru (typicky pdf súbory ak nejde o pirátsku kópiu knihy) a linky na internetové zdroje
 • súbor prezentácie použitý na seminári
 • PDF článku vytvorenom na tomto seminári

Webstránka sa bude kontrolovať počas prezentácie a pri odovzdávaní článku.