Bakalárske práce

 • Vedené
  • 2013-2014 Fulltextové vyhľadávanie s analýzou vstupu v produktovom katalógu, Filip Konečný
  • 2011-2012 Prispôsobovanie používateľských preferencií, Vladimír Chabaľ
  • 2011-2012 Vyhľadávanie nad paralelnými viacrozmernými indexmi, Martin Orendáč
  • 2011-2012 Paralelné editovanie textu, Veronika Miklášová
  • 2010-2011 Efektívna reprezentácia dynamického produktového katalógu v distribuovanej databáze, Peter Šinaľ
  • 2008-2010 Fazetový prehliadač s podporou vytvárania používateľských preferencií, Martin Kukolos
  • 2008-2009 Efektívne uloženie hierarchických atribútov, Milan Jacko
  • 2008-2009 Použitie indexu Hybrid-tree na hľadanie najlepších objektov, Zuzana Schniderová
  • 2008-2009 Využitie Map-Reduce na hľadanie najlepších objektov, Jana Neužilová
  • 2007-2009 Viacatribútové indexovanie, Peter Záhorák
  • 2005-2008 Fulltextové vyhľadávanie s podporou slovenčiny na stránke Ústavu informatiky, Michal Oceľák, pdf, stránka
  • 2007-2008 Kriteriálne vyhľadávanie, Lenka Fedorová, stránka
  • 2006-2007 Interaktívna aplikácia pre výučbu funkcií s absolútnymi hodnotami, Matúš Boroš, pdf
  • 2006-2007 Fyzická geografia pre 5. ročník základnej školy, Jarmila Očkaiková, pdf
  • 2005-2006 Vyhľadávanie najlepších k objektov, Martin Šumák, pdf
  • 2005-2006 Sprístupnenie a spracovanie RDF dát pomocou webových služieb, Dalibor Jacko, pdf
 • Vedené ako konzultant
  • 2009-2010 Tréningový Informačný Systém "TIS", Marek Daňko, stránka, vedúci DP: RNDr. Tomáš Horváth, PhD.