Master Theses

 • Leaded
  • 2008-2010 Mnohokriteriálne vytváranie prúdu zotriedených dát s podporou indexovania, Lenka Fedorová
 • Leaded as a consultant
  • 2006-2008 Indexovanie a triedenie objektov pomocou R+stromov, Dalibor Jacko, supervisor: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • 2006-2008 Indexovanie a zotrieďovanie v metrických priestoroch, Martin Šumák, supervisor: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • 2005-2007 Využitie XML pri tvorbe internetových aplikácií, Jaroslav Šebeš, supervisor: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
  • 2004-2006 Logické programovanie nad ohodnotenými RDF dátami, Veronika Vaneková, supervisor: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  • 2004-2006 Virtuálna univerzita - Java Servlet Pages, Slavomíra Krajčovičová, supervisor: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.
 • Mine
  • 2003 Apríl Implementácia formálych štruktúr v databázovych systémoch, supervisor: RNDr. Peter Eliaš, PhD