Supervised bachelor theses

  • 2008-2009 Efektívne uloženie hierarchických atribútov, Milan Jacko
  • 2008-2009 Použitie indexu Hybrid-tree na hľadanie najlepších objektov, Zuzana Schniderová
  • 2008-2009 Využitie Map-Reduce na hľadanie najlepších objektov, Jana Neužilová
  • 2005-2008 Fulltextové vyhľadávanie s podporou slovenčiny na stránke Ústavu informatiky, Michal Oceľák
  • 2007-2008 Kriteriálne vyhľadávanie, Lenka Fedorová
  • 2007-2008 Viacatribútové indexovanie, Peter Záhorák
  • 2006-2007 Interaktívna aplikácia pre výučbu funkcií s absolútnymi hodnotami, Matúš Boroš
  • 2006-2007 Fyzická geografia pre 5. ročník základnej školy, Jarmila Očkaiková
  • 2005-2006 Vyhľadávanie najlepších k objektov, Martin Šumák
  • 2005-2006 Sprístupnenie a spracovanie RDF dát pomocou webových služieb, Dalibor Jacko